tel.: [058] 551 40 60

nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kontakt

Siedziba

HANZA Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.
81-717 Sopot, ul. Majkowskiego 19a

tel. 58 551-40-60, 58 551-72-40
fax. 58 551-72-50
e-mail: biuro@hanzadeveloper.pl

NIP: 583-27-28-312
REGON: 192521862

Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000005409,

Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł